سی تیر

قديمى‌ترين خيابان تهران يعنى قوام‌السلطنه سابق، سی‌تیر امروز، زادگاه باماهاس است. باماهاس سى‌تير هم مثل این خیابان پر از خاطره است. کافیست یک شب میهمان باماهاس «سی‌تیر» باشید، تا طعم ساندویچ‌هاى باماهاس، برایتان خاطره‌های بکر و تکرار‌ناشدنی «خیابان سی‌تیر» را بسازد.

viewmenu-fa

خیابان سی تیر، نرسیده به خیابان جمهوری، شماره ۱۹۲

02166749734